Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Innovatsioon

Uute toodete, protsesside või organisatsiooni töömeetodite väljatöötamises avalduv innovatsioon võib anda ettevõtjale konkurentsieelise. Euroopa Liit teab seda ning on seetõttu andnud innovatsiooni soodustamisele, mida esindab juhtalgatus „Innovaatiline liit”, Euroopa 2020. aasta strateegias keskse koha.

Selle strateegia täiendamiseks on innovatsioonist tehtud prioriteetne valdkond ELi 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikas, mille üks temaatiline eesmärk on teadus ja innovatsioon. Selle eesmärk on soodustada innovatsiooni, ettevõtlust ja teadmistepõhise majanduse kasvu kõigis ELi piirkondades. Üks olulisi sihte on vähemarenenud piirkondade innovatsioonialase potentsiaali realiseerimine.

Nende eesmärkide saavutamiseks on innovatsiooni soodustamisele suunatud ELi regionaalpoliitika fondidest rohkem raha kui kunagi varem. Lisaks on innovatsioon oluline osa aruka spetsialiseerumise strateegiatest, mille peab välja töötama iga piirkond, mis soovib saada ELi rahastamist.