Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Üldised toetused

Üldised toetused aitavad väikestel valitsusvälistel organisatsioonidel, näiteks vabatahtlike rühmadel ja kogukonnaorganisatsioonidel, saada tuge Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

Tavatingimustel oleks sellistel rühmadel raske otse ELi rahastamist saada. Üldiste toetuste skeem pakub neile võimalust taotleda väikesemahulist toetust (ligikaudu 15 000 eurot), et viia ellu projekte ebasoodsas olukorras olevate inimeste tagasi tööturule aitamiseks. Taotlemisprotsess on lihtne ning bürokraatia on viidud miinimumini.

Üldisi toetusi haldavad ja väljastavad vahendusasutused, näiteks kohalikud ametiasutused, regionaalarengu assotsiatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid. Vahendusasutusi määrab asjaomane liikmesriik või piirkondlik ametiasutus kokkuleppel Euroopa Komisjoniga.