Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pettus

Võitlus pettuse ja korruptsiooni vastu on oluline osa üldisest võitlusest organiseeritud kuritegevuse vastu. Lisaks võimaldab see vältida ebaseadusliku tegevuse kahjulikku mõju Euroopa Liidu (EL) finantshuvidele. Sellel on kaks õiguslikku alust:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 67, 82 ja 87, mis käsitlevad politsei ja kohtuasutuste koostööd kriminaalasjades;
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 310, 324 ja 325, mis käsitlevad ELi finantshuve mõjutavat tegevust.

ELi finantshuve kaitsevad mitmed pettusevastased määrused ja Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF) – 1999. aastal pettustega võitlemiseks loodud sõltumatu organ. OLAF vastutab pettusjuhtumite haldusjuurdluse teostamise eest koostöös liikmesriikide õiguskaitse- ja haldusasutustega, muu hulgas juurdlustalituste ja politseiga.