Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Rahastamisvahendid

Rahastamisvahendid on ressursitõhus viis ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamiseks Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks. Rahastamisvahendid pakuvad potentsiaalselt jätkusuutlikele projektidele investeeringuid laenude, tagatiste või omakapitali näol. Neid mehhanisme võidakse kombineerida mitterahalise abiga, näiteks tehnilise abiga ja intressitoetustega.

Rahastamisvahendite kasutamine muudab ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks, kuna vahendid makstakse tagasi ning neid saab „ringlusse võtta”. Ühtlasi motiveerivad need erasektori investoreid projektides osalema ning projekte tulemuslikkust suurendama ja rangemat finantsdistsipliini järgima.

Võrreldes 2007.–2013. aasta programmitöö perioodiga, on rahastamisvahendite kasutusala laiendatud. Nüüd võib neid kasutada kõikide temaatiliste eesmärkide raames ning neid on lihtne teiste toetusviisidega kombineerida. Lisaks on kaasrahastamisviisid nüüd paindlikumad ning kehtestatud on selgemad juhtimiseeskirjad.

Lisateave