Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Finantskorrektsioonid

Finantskorrektsioonid on maksete tühistamised, mis toimuvad ELi kaasrahastatavatele projektidele ekslike maksete tegemisel rikkumiste, näiteks pettuse tõttu.

Komisjoni kindel seisukoht on, et kõik pettusega omandatud või kasutatud rahalised vahendid tuleb tagasi nõuda, ning komisjon kasutab selliste maksete jälgimiseks seaduse kogu jõudu. Finantskorrektsioonide rakendamine võib hõlmata mõne rakenduskava ELi kaasrahastamise osalist või täielikku tühistamist.

Komisjoni käsutuses on hulk kontrollmeetmeid ELi vahendite nõuetekohase kasutamise tagamiseks. Pettusega võitlemiseks kasutatakse korrapärast seiret, kulude tõendamist ja rangeid auditeerimismeetmeid.