Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Hindamine

2014.–2020. aasta programmitöö perioodiks on ette nähtud kolme tüüpi hindamised: eelhindamised, vahehindamised ja järelhindamised. Ühtekuuluvuspoliitika hindamine põhineb partnerlusel. Liikmesriigid teostavad eelhindamisi, Euroopa Komisjon järelhindamisi.

Vahehindamised on peamiselt liikmesriikide vastutusalas, kuid komisjon võib neid ka omal algatusel korraldada, tegutsedes koostöös liikmesriikidega. Euroopa Komisjoni peamised ülesanded on hindamissuuniste koostamine ja liikmesriikide kogemustevahetuse võimaldamine.

Lisateave