Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

1958. aastal loodud ESF on üks ELi peamistest rahastamisvahenditest selliste riiklike poliitikate toetamiseks, mille eesmärk on suurendada tööhõivet ja parandada olukorda tööturul, parandada töö kvaliteeti ja tootlikkust ning vähendada sotsiaalset tõrjutust ja tööhõive piirkondlikke erinevusi.

Ühena viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist (ESI fondid) on ESFi tegevus suunatud ESI fondide 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi 11 temaatilise eesmärgi saavutamisele. ESFi prioriteedid on järgmised:

 • jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine;
 • sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse ja igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemine;
 • investeeringud haridusse, koolitusse ja kutseõppesse oskuste omandamise eesmärgil ja elukestvasse õppesse;
 • ametiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse ning tõhusa avaliku halduse parandamine.