Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI)

Euroopa naabruspoliitika (ENP) on suunatud järgmiste Euroopa Liidu naaberriikide poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide toetamisele: Alžeeria, Armeenia, Azerbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Moldova, Palestiina Rahvuslik Omavalitsus, Süüria, Tuneesia, Ukraina ja Valgevene. ENP eesmärk on suurendada jõukust, stabiilsust ja julgeolekut ning tugevdada turumajandust ja jätkusuutlikku majanduskasvu partnerriikidega peetava pideva dialoogi teel.

Partnerriigid lepivad ELiga kokku ENP tegevuskava, milles kajastub nende pühendumus demokraatiale, inimõigustele, õigusriigi põhimõtetele, heale valitsemistavale, turumajanduse põhimõtetele ja säästvale arengule. Tegevuskavad, milles sätestatakse iga partnerriigi lühikese ja keskpika perioodi eesmärgid, on naabruspoliitika peamisteks vahenditeks. Ehkki tegevuskavad töötatakse välja iga naaberriigi spetsiifikat silmas pidades, sätestatakse neis tavaliselt mitmeid samu tegevusi alates poliitilisest dialoogist kuni kaubandusega seotud küsimusteni ning majandusliku ja sotsiaalse koostööni.

2014.–2020. aastal rahastatakse Euroopa naabruspoliitikat Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) kaudu, mis asendab 2007. aastal loodud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumenti (ENPI). Kooskõlas 2011. aastal kinnitatud uue naabruspoliitikaga keskendub ENI toetus peamiselt järgmisele:

 • inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete edendamine, tõelise ja jätkusuutliku demokraatia rajamine ja jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna arendamine;
 • jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ning majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne areng koos järk-järgulise lõimumisega ELi siseturuga;
 • liikuvus ja inimestevahelised kontaktid, muu hulgas õpilasvahetus, kodanikuühiskond;
 • piirkondlik integratsioon, muu hulgas piiriülene koostöö.

Seitsmeaastane eelarve on kokku 15,4 miljardit eurot (2014. aasta hindades).