Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKR)

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste eesmärk on hõlbustada ja edendada piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd ELis. Nende ülesanded hõlmavad ELi kaasrahastatavate programmide või muude Euroopa piiriülese koostöö projektide elluviimist.

Juriidiliste isikutena koondavad ETKRid erinevate liikmesriikide ametiasutusi. Nende liikmeteks võivad olla ELi liikmesriigid, piirkondlikud või kohalikud ametiasutused, ühendused või muud avaliku sektori asutused. Igasse ETKRi peavad kuuluma liikmed vähemalt kahest ELi liikmesriigist.