Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

EMKF on uus fond, mille kaudu viiakse 2014.–2020. aastal ellu ELi merendus- ja kalanduspoliitikat. Tegu on ühega viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist.

Uus fond

 • aitab kaluritel minna üle jätkusuutlikele kalapüügimeetoditele;
 • toetab rannikukogukondi nende majanduse mitmekesisemaks muutmises;
 • rahastab projekte, mis loovad Euroopa rannikupiirkondades uusi töökohti ja parandavad nende elanike elukvaliteeti;
 • aitab saada juurdepääsu rahastamisele.

2014.–2020. aasta programmitöö perioodil reguleerivad EMKFi tegevust üldsätted, mis on kirjas kõigi ESI fondide üldisi eeskirju sätestavas ühissätete määruses (1303/2013).