Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa tööhõivestrateegia (ETS)

Euroopa tööhõivestrateegia (ETS) aitab Euroopa Liidu riikidel luua uusi ja paremaid töökohti. Eesmärgid, prioriteedid ja sihid lepitakse kokku ELi tasandil. Seejärel koordineerivad valitsused oma jõupingutusi tööhõive edendamiseks.

Tööhõive on praegu üks ELi kõige olulisematest probleemidest. Euroopa 2020. aasta strateegias seatakse eesmärk saavutada 2020. aastaks tööealise elanikkonna tööhõive 75%. Selle eesmärgi saavutamiseks on koostatud Euroopa tööhõivestrateegia, mille raames ELi riigid saavad oma tööhõivepoliitikaid jagada, arutada ja koordineerida.

Ühtekuuluvuspoliitika toetab seda poliitikat. ‘Jätkusuutlike ja kvaliteetsete töökohtade loomise edendamine ning tööjõu liikuvuse toetamine on üks ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2020. aasta 11 temaatilisest eesmärgist ning üks Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) võtmeprioriteetidest. Lisaks toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESI fondidest) regionaalarengupoliitikat, mis toob kaasa innovatsiooni, majanduskasvu ja lõpuks ka tööhõive suurenemise.