Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) toetab Euroopa maaelu arengu poliitikat. Selleks rahastab see ELi liikmesriikide ja piirkondade maaelu arengu programme. Programmid töötatakse välja Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide koostöös, võttes arvesse nõukogu maaelu arengu poliitikas sätestatud strateegilisi suuniseid ning riikide strateegilistes kavades sätestatud prioriteete.

2014.–2020. aasta programmitöö perioodil on EAFRD esmakordselt sätestatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide poliitikaraamistikus ning allub ühissätete määrusele (1303/2013).

2014.–2020. aasta programmitöö perioodil keskendub EAFRD kolmele põhieesmärgile:

 • põllumajanduse konkurentsivõime parandamine;
 • loodusvarade jätkusuutliku majandamise ja kliimategevuse tagamine;
 • maapiirkondade majanduse ja kogukondade tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamine, sealhulgas tööhõive loomine ja säilitamine.

Maapiirkondade majandusliku taastumise toetamises mängib olulist rolli ka ühtekuuluvuspoliitika, mille meetmed täiendavad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetatavaid meetmeid.