Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond

2002. aastal asutatud Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) võimaldab suurte looduskatastroofidega seotud hädaolukordadele kiiresti, tõhusalt ja paindlikult reageerida. ELSF rakendub peamiselt selliste looduskatastroofide puhul, mis avaldavad ühes või mitmes liikmesriigi või ühinemisläbirääkimisi alustanud kandidaatriigi piirkonnas tõsist mõju elutingimustele, looduskeskkonnale või majandusele.

Fond pakub abi ühekordse üldise toetuse näol, millele ei kehti kaasrahastamisnõue ning mis täiendab abi saava riigi riigieelarvest tehtavaid eraldisi. ELSFi maksimaalne aastaeelarve on 500 miljonit eurot, pluss eelmise aasta kasutamata eelarveosa.