Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Laienemine

Laienemine tähendab uute liikmesriikide ühinemist ELiga. Euroopa ühenduste kuue asutajaliikmega (Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg, Holland) on siiani liitunud kakskümmend kaks riiki:

 • 1973: Iirimaa, Taani, Ühendkuningriik
 • 1981: Kreeka
 • 1986: Hispaania, Portugal
 • 1995: Austria, Rootsi, Soome
 • 2004: Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari
 • 2007: Bulgaaria, Rumeenia
 • 2013: Horvaatia

Kandidaatriikideks on praegu Island, Montenegro, Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi. Praegu toimivad ühinemisläbirääkimised Montenegro, Serbia ja Türgiga; läbirääkimised Islandiga on peatatud. Teised Lääne-Balkani riigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo*) on potentsiaalsed kandidaatriigid.

2014.–2020. aastal on ELi ühinemiseelse protsessi rahastamisvahendiks ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA). Abi antakse kandidaatriikidega sõlmitavate ühinemispartnerluste ja potentsiaalsete kandidaatriikidega sõlmitavate Euroopa partnerluste raames.

* See nimetus ei eelista ühtegi staatust ning on kooskõlas UNSCR 1244 ja Haagi rahvusvahelise kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.