Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on nõuandev organ, mis võimaldab kohalikel ja piirkondlikel asutustel osaleda ELi õigusloomes.

Selle 353 liikme hulgas on tavaliselt kohalikud või piirkondlikud poliitikud, piirkondlike valitsuste juhid või linnapead. Nõukogu nimetab nad ametisse viieks aastaks, lähtudes liikmesriikide ettepanekutest. Igast riigist lähetatavate liikmete arv oleneb riigi elanike arvust. Regioonide Komitee president ja juhatus valitakse ametisse komitee liikmete poolt kaheks ja pooleks aastaks.

Tihedate sidemete säilitamiseks oma valijate ja linnade, piirkondade või territooriumitega elavad ja töötavad Regioonide Komitee liikmed oma koduriigis. Kuus korda aastas sõidavad nad Brüsselisse, et osaleda Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul. Lisaks osalevad nad Regioonide Komitee kuue poliitikavaldkonna komisjonides:

 • territoriaalne ühtekuuluvuspoliitika,
 • majandus- ja sotsiaalpoliitika,
 • keskkond, kliimamuutus ja energia,
 • haridus, noorsootöö, kultuur ja teadus,
 • kodakondsus, valitsemine, institutsiooni- ja välisasjad,
 • loodusvarad.

Need komisjonid esitavad oma arvamuse projektide kohta, mis sisaldavad nende poolt- ja vastuargumente mõnel teemal. Pärast teksti vastuvõtmist Regioonide Komitee täiskogu istungil edastatakse see Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule.

Regioonide Komiteega konsulteerimine on kohustuslik piirkondlikku või kohalikku elukorraldust mõjutava kaheteistkümne valdkonna õigusaktide koostamisel. Lisaks võivad institutsioonid Regioonide Komiteega konsulteerida, kui nad seda asjakohaseks peavad. Regioonide Komitee kontrollib ka subsidiaarsuse, läheduse ja partnerluse aluspõhimõtete järgimist.