Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ühtekuuluvusfond

Alates 1994. aastast on ühtekuuluvusfondi abil toetatud Euroopa vaesemaid piirkondi ning aidatud nende majandust stabiliseerida, et edendada majanduskasvu, tööhõivet ja säästvat arengut. Fond panustab keskkonnameetmete ja üleeuroopaliste transpordivõrkude (eriti Euroopa huvides olevate projektide) rahastamisse neis 13 liikmesriigis, mis on ELiga liitunud alates 2004. aastast, ning Kreekas ja Portugalis. Ühtekuuluvusfondi vahendeid võidakse kasutada ka ELi keskkonnakaitsepoliitika prioriteetide rahastamiseks.

Ühtekuuluvusfondist on õigus rahastust saada liikmesriikidel, kelle kogurahvatulu elaniku kohta on vähem kui 90% ELi keskmisest. Ühtekuuluvusfondi panuse ülemmäär liikmesriikide avaliku sektori kulutustest on 85%. Ühtekuuluvusfondi 2014.–2020. aasta eelarve on ligikaudu 75 miljardit eurot (2014. aasta hindades).

Lisateave