Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korralduskomitee

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide korralduskomitee (COESIF) on Euroopa Komisjoni alaline komitee. Selle ülesanne on arutleda struktuuri- ja investeerimisfonde (ESI fonde) reguleerivate õigusaktide rakendamisega seotud probleeme. Komitee koguneb tavaliselt kord kuus ning selle tööd juhib Euroopa Komisjon. Osalevad ka liikmesriikide ametnikud.