Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Täiendavus

Täiendavus on üks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI fondide) aluspõhimõtetest. Sellele põhimõttele alluvates piirkondades ei tohi ESI fondide panus asendada liikmesriigi riigieelarvelisi kulusid või samaväärseid struktuuripoliitilisi kulusid. Teisisõnu ei tohi struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavad eraldised põhjustada nendes piirkondades riiklike struktuuripoliitiliste kulude vähendamist; need peavad riigieelarvelist rahastust täiendama. Liikmesriikides, kus vähem arenenud piirkondades elab vähemalt 15% rahvastikust, kontrollitakse täiendavuse põhimõtte järgimist neisse piirkondadesse eraldatavate rahaliste vahendite osas.

Programmitöö perioodi alguses sätestatakse partnerluslepingus liikmesriigi poolt programmitöö perioodi vältel riigieelarveliste kulude tase (eelkontroll). Komisjon kontrollib täiendavuse põhimõtte järgimist kõigi liikmesriikide poolt programmitöö perioodi keskel 2018. aastal ja programmitöö perioodi lõpus 2022. aastal.

Lisateave