Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ühinemisläbirääkimised

Enne kui uus liikmesriik saab Euroopa Liiduga ühineda, tuleb korraldada ühinemisläbirääkimised.

ELi riikide valitsuste ning kandidaatriigi ministrite ja suursaadikute läbirääkimised toimuvad niinimetatud valitsustevahelisel konverentsil.

Esimeses faasis uuritakse põhjalikult kandidaatriigi õigusakte; seejärel käsitletakse süstemaatiliselt hulka ELi õigusakte, mille kandidaatriik peab riigisisesesse õigusesse üle võtma, rakendama ja jõustama. Läbirääkimistel käsitletakse ka teisi õigusi ja kohustusi, millega liikmesriigid peavad nõustuma – neid nimetatakse ühenduse õigustikuks.

Kandidaatriigi poliitilisi ja majanduslikke reforme seiratakse ja hinnatakse korrapäraselt. Nende tulemustest oleneb läbirääkimiste edenemine. Kui kõik osapooled on olukorraga rahul, lõpeb protsess ühinemislepingu allkirjastamise ja ratifitseerimisega.

Ühinemisläbirääkimiste ajal võivad kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid saada toetust ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA). See hõlmab erinevaid piiriülese koostöö programme ELi liikmesriikidega, mis toimivad sarnaselt struktuurifondidega.

Praegu toimivad ühinemisläbirääkimised Montenegro, Serbia ja Türgiga. Läbirääkimised on alanud ka Islandiga, kuid praeguseks on need peatatud.