Linnaarendus

Linnasid peetakse tänapäeva majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide allikaks ning ühtlasi lahenduseks. Euroopa linnapiirkonnad on koduks rohkem kui kahele kolmandikule ELi rahvastikust, kelle energiatarve moodustab umbes 80% ning kes loovad kuni 85% Euroopa SKTst. Need linnapiirkonnad on Euroopa majanduse mootorid ning katalüseerivad loovust ja innovatsiooni kogu Euroopa Liidus. Aga need on ka kohaks, kus sellised püsiprobleemid nagu töötus, segregatsioon ja vaesus on kõige raskemad. Linnapoliitikal on seega laiem piiriülene tähtsus, mistõttu linnaareng on ELi regionaalpoliitikas kesksel kohal.

Lisatööriistad

 

Ühtekuuluvuspoliitika linnamõõde

Aastatel 2014–2020 on linnamõõde ühtekuuluvuspoliitika fookuses. Vähemalt 50% ERFi ressurssidest investeeritakse sel perioodil linnapiirkondadesse. See näitaja võib hilisematel aastatel veelgi suureneda. Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatakse umbes kümme miljardit eurot otse linnade säästva arengu integreeritud strateegiatele. Ligikaudu 750 linna on volitatud rakendama neid integreeritud strateegiaid linnade säästva arengu huvides.

Siit leiate lisateavet selle kohta, kuidas Euroopa linnad saavad ELi regionaalpoliitikast kasu või kuidas teie liikmesriigis ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse.