Romade kaasamine ja regionaalpoliitika

Rohkem kui kümnemiljonilise rahvaarvuga on roma kogukond suurim riikidevaheline vähemus Euroopas. Nad kannatavad tihti rassilise diskrimineerimise all, omamata võrdset juurdepääsu haridusele, tööhõivele, majutusele ja tervishoiuteenustele. Viimastel aastatel on romade probleem muutunud oluliseks teemaks Euroopa Liidu ja paljude liikmesriikide päevakorras.

Lisatööriistad

 

Ühtekuuluvuspoliitika panus romade kaasamisse

2011. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu ELi romasid käsitleva riiklike integratsioonistrateegiate raamistiku mis keskendub neljale olulisele valdkonnale: haridus, tööhõive, tervishoid ja eluasemed. ELi romasid käsitleva riiklike integratsioonistrateegiate raamistiku juhtivtalitus Euroopa Komisjonis on õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST).