Maaelu arendamine

Euroopast moodustavad poole peamiselt maapiirkonnad, kus elab ligikaudu 20% elanikkonnast.Enamik maapiirkondadest kuuluvad siiski ka ELi vähim soositud piirkondade hulka, kus SKP inimese kohta on märkimisväärselt väiksem kui Euroopa keskmine.

Selleks et aidata maapiirkondadel kasvada ning parendada tööhõivet ja elustandardeid, on Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika seadnud kolm üldist eesmärki:parandada põllumajanduse konkurentsivõimet, saavutada loodusvarade ja kliimameetmete jätkusuutlik juhtimine ning edendada maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalset arengut.ELi ühtekuuluvuspoliitika jagab neid eesmärke.Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) teevad seega tööd, et täiendada  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD).