Teadus- ja arendustegevus

Jätkusuutlik majanduskasv seondub üha enam piirkondlike majanduste võimega uueneda ja muutuda, kohanedes üha muutuva ja konkurentsivõimelise keskkonnaga. Euroopa 2020 strateegia ning Innovatsiooniliidu algatus rõhutab, et tuleb teha suuremaid pingutusi selliste ökosüsteemide loomiseks, mis edendavad innovatsiooni, uurimis- ja arendustegevust ning ettevõtlust.

Lisatööriistad

 

Uuenduste soodustamine on seega keskne funktsioon 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmides, kus investeeritakse umbes 86,4 miljonit eurot või ligikaudu 25% kogu vahenditest innovatsiooni sõna laiemas tähenduses. Sellist pühendumust tugevdatakse veelgi uues 2014.-2020. aasta programmide ajavahemikus, kus 30% kogu vahenditest investeeritakse uuendustesse laiemas kontekstis. Tulevikus koondavad nutika spetsialiseerumise strateegiad ka kõikide ELi piirkondade innovatsioonipotentsiaali.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020