Teadus- ja arendustegevus

Jätkusuutlik majanduskasv seondub üha enam piirkondlike majanduste võimega uueneda ja muutuda, kohanedes üha muutuva ja konkurentsivõimelise keskkonnaga. See tähendab, et palju enam tuleb pingutada, et luua teadus-, uuendus ja arendustegevust ning ettevõtlust soodustavaid ökosüsteeme, nagu rõhutati strateegias "Euroopa 2020" ja selle juhtalgatuses "Innovaatiline liit". Uuendustegevusel on seega otsustav tähtsus mitme komisjoni prioriteedi jaoks, nagu konkreetselt Euroopa roheline kokkulepe, inimeste teenistuses olev majandus ja digiajastu nõudmistele vastav Euroopa.

Uuendustegevuse edendamine on ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2020. aasta programmide keskmeks, kusjuures teadus- ja uuendustegevusele suunatakse ligikaudu 65 miljardit eurot. Ühtekuuluvuspoliitika eraldistest ligikaudu 30% investeeritakse uuendustegevusse laiemas tähenduses. Aruka spetsialiseerumise strateegiad mobiliseerivad kõigi ELi piirkondade uuenduspotentsiaali.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020