Põhja-Iirimaa: rahuprogramm

Programm PEACE III (2007-2013) on ELi struktuurifondide eriprogramm. Selle eesmärgiks on kindlustada areng rahumeelse ja stabiilse ühiskonna poole ning edendada Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialade lepitamist.

Lisatööriistad

 

Programm on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi üks osa. Selle kogueelarveks on 333 miljonit eurot, millest 225 miljonit eurot eraldas Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF). Programm katab Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialad (mille moodustavad Cavani, Donegali, Leitrimi, Louthi, Monaghani ja Sligo krahvkonnad).

Programmi PEACE III haldab EÜ programmide erikolleegium EN.