Vähese CO2-heitega majandus

Ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll ELi toetamisel vähese CO2-heitega majandusele üleminekul kooskõlas energialiidu strateegiaga.

2014.–2020. aasta rahastamisperioodil nõudis Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) esimest korda, et liikmesriigid eraldaksid saadaolevast rahastusest kohustusliku minimaalosa vähese CO2-heitega majandusele:

  • Vähemalt 20% riiklikust ERF-i vahenditest enamarenenud piirkondadele
  • 15% üleminekupiirkondades
  • 12% vähemarenenud piirkondades.

Liikmesriigid on eraldanud sellest minimaalosast palju rohkem ning ERF-i ja Ühtekuuluvusfondi 40 miljardit eurot investeeritakse vähese CO2-heitega majandusele 2014.–2020. aasta jooksul (kaks korda rohkem kui eelmisel rahastamisperioodil valdkonnale kulutatud summa).

See aitab liikmesriikidel, piirkondadel, kohalikel omavalitsustel ja linnadel teha väga vajalikke investeeringuid energiatõhusatesse elamutesse, taastuvenergiasse, arukatesse võrkudesse või jätkusuutlikku linnatransporti ning samuti tegeleda nendes valdkondades teadustegevuse ja uuendustega. Need investeeringud aitavad vähendada kulukat imporditavat energiat, muuta energiaallikad mitmekesisemaks, vähendada elektri kättesaamatust, vähendada heitmeid, luua töökohti ning toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Samuti on võimalik saada toetust investeeringuteks jätkusuutlikku transporti ja liikuvusse ning arukatesse energia jaotus-, salvestus- ja ülekandesüsteemidesse temaatilise eesmärgi nr 7 raames.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020