Info- ja sidetehnoloogia

Info- ja sidetehnoloogiate arendamine on Euroopa konkurentsivõime tagamiseks tänapäeva ülemaailmses digitaalses majanduskeskkonnas väga oluline.Info- ja sidetehnoloogiatesse investeerimiseks on 2014.–2020. aastani kestval rahastamisperioodil Euroopa Regionaalarengu Fondist saadaval rohkem kui 20 miljardit eurot. Neid investeeringuid on vaja selleks, et saavutada Euroopa Komisjoni eesmärk luua digitaalajastule vastav Euroopa.

Info- ja sidetehnoloogiate juurdepääsu, kasutuse ja kvaliteedi täiustamine on ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 ajaperioodi üks üheteistkümnest temaatilisest eesmärgist. Euroopa Regionaalarengu Fondil on järgmised eesmärgid.

  • Lairibavõrkude arendamine jakiirete võrkude püstitamine
  • Info- ja sidetehnoloogia toodete ja teenuste ning e-kaubanduse arendamine
  • Info- ja sidetehnoloogia rakenduste tugevdamine e-valitsuse, e-õppe, e-kaasatuse, e-kultuuri ja e-tervishoiu tarbeks

Info- ja sidetehnoloogiat puudutavad meetmed võivad saada toetust ka muude temaatiliste eesmärkide raames, lisaks on need kaasatud mitmetesse nutika spetsialiseerumise strateegiatesse. Siirdumine info- ja sidetehnoloogia sektori klassikaliselt lähenemiselt laiahaardelisele kohalikule/regionaalsele/riiklikule "digitaalsele töökorraldusele" nutika spetsialiseerumise strateegia raames võimaldab regioonidel teha kindlaks info- ja sidetehnoloogia investeeringuprioriteedid, mis puudutavad nende piirkonda.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid pole üksnes finantsabi osutamiseks, vaid neid võib vaadata ka kui poliitikavahendit riigivõimuorganite toetamiseks nende strateegiate määratlemisel ning juhtimis- ja investeerimisalaste ülesannete kavandamisel. Euroopa Liidu investeeringute maksimaalse kasu tagamiseks peavad info- ja sidetehnoloogiaga seotud projektide rahastamispaketti soovivad liikmesriigid ja regioonid koostama digitaalse arengu strateegiakava põhiülevaate ja järgmise põlvkonna võrkude plaani.

Euroopa struktuuri- ja investeeringufonde saab kasutada ka strateegiliselt, et soodustada digitaalse ühisturu seadusandlike algatuste üleminekut, administratiivvõime arengut seadusandluse tõhusaks rakendamiseks ning kasutada riiklikku ja eraviisilist finantseerimist digitaalse ühisturu positiivse mõju suurendamiseks ja kiirendamiseks kõikides Euroopa Liidu riikides.

Info- ja sidetehnoloogia 2014-2020 ajaperioodi suuremad investeeringud põhinevad 2007-2013 rahastamisperioodi saavutustel:

  • Lairibavõrguühendus on täiendavalt enam kui 5 miljonil inimesel
  • Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse sai üle 20 700 IKT-projekti
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020