ELi laienemine

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA) on mõeldud ELiga ühineda soovivate riikide abistamiseks, et valmistada nende ühiskondi ning majandust ette ELi liikmelisuseks. Juurdepääs fondile on mitmel Balkani riigil ja ka Türgil ning see on oluline ELi välispoliitikavahend.

IPA aitab kandidaatriikidel ja potentsiaalsetel kandidaatriikidel institutsioone üles ehitada, kodanikuühiskonda arendada ning majandus- ja haldusreforme läbi viia.

Kuigi IPA on välispoliitikavahend, on see ka oluline osa regionaalpoliitikast, sest see on suunatud potentsiaalsetele ELi liikmesriikidele.