Haridus ja koolitus

Li ühtekuuluvuspoliitikaga investeeritakse inimeste oskustesse ja annetesse, mis on ülioluline, et tagada pikemas perspektiivis Euroopa konkurentsivõime. Samuti on see oluline sotsiaalse sidususe edendamisel, aidates kõikidel kodanikel saada kasu suuremast ja paremast töökohtade valikust.

Lisatööriistad

 

Haridus ja koolitus on üks 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika üheteistkümnest prioriteedist ("temaatiline eesmärk 10").

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) toetavad tegevusi, mis aitavad:

  • ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme, kaasa arvatud hariduse infrastruktuuri
  • vähendada varajast koolist lahkumist
  • pakkuda kõikidele paremat juurdepääsu kõrgetasemelisele haridusele, alates põhiharidusest kuni kolmanda taseme hariduseni
  • parandada juurdepääsu elukestvale õppele
  • arendada kutsehariduse ja -koolituse süsteeme

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020