Kultuur

Kultuur on Euroopa rikkaliku pärandi ja ajaloo alustala, see lisab paikadele šarmi ja toob esile nende eripära. Kultuur ja loovus võivad suunata ja võimaldada innovatsiooni ning olla ettevõtluse olulised allikad. Kultuur on põhiline turismikasumi tõstja, kultuuriturism on üks suurimatest ja kõige kiiremini kasvavatest turismiharudest igal pool maailmas. Kultuuril on ka oma oluline roll sotsiaalse kaasatuse edendamises.

Lisatööriistad

 

Mis on kultuuri- ja loomemajandus?

Kultuuri- ja loomemajanduse alla kuuluvad erinevad ettevõtlusharud, millel on nii kultuuriline kui ka majanduslik mõju, eelkõige:

 • kunstile ja arhitektuurile,
 • veebi- ja graafilisele disainile,
 • kirjastusele,
 • mängudele ja multimeediale,
 • muusikale ja meelelahutustööstusele,
 • käsitööle ja moeloomingule,
 • film,
 • reklaamindusele ja avalikele suhetele.

Miks tasub investeerida?

Kultuur ja loovus ei ole piiratud kunstilise väärtusega. Kasutades ELi struktuuri- ja investeerimisfonde, saab nende arengupotentsiaali rakendada töökohtade ja kasvuvõimaluste loomiseks kõigis Euroopa piirkondades ja linnades. Näiteks:

 • Loomemajanduse klastrite ja loomeinkubaatorite arendamine ja kultuurilise sisu digiteerimine on osutunud eriti kasulikuks majanduslike ümberkorralduste juhtimisel teadmistepõhise majanduse ja teenuste suunas.
 • Kultuurialased investeeringud on tänu uute toodete ja teenuste kavandamisele andnud sisse uue hoo muidu taandarenevatele tööstusharudele. Piirkondlike uuendusstrateegiate osana võivad sellised investeeringud teha äärealadel ruumi suurema turuväärtusega niššidele.

2007–2013 programmitöö periood

2007. ja 2013. aasta vahel El investeeris üle 6 miljardi euro kultuuri- ja loomemajandusse, mis jaguneb järgmiselt:

 • 3 miljardit eurot kultuuripärandi kaitsmiseks ja säilitamiseks;
 • 2,2 miljardit eurot kultuuriinfrastruktuuri arendamiseks;
 • 775 miljonit eurot kultuuriteenuste toetamiseks.

2014–2020 programmitöö periood

2014–2020 programmitöö perioodiks, mis keskendub konkurentsi tugevdamisele ja kasvule ning töökohtadele, on riiklikele ja piirkondlikele asutustele soovitatud:

 • suunata ERFi toetus innovatsiooni ja loomisvõimega tihedalt seotud kultuurisektorite toetamisele;
 • rakendada kultuuripärandisse tehtud investeeringud loomemajanduse klastrite arendamiseks ja toetamiseks, keskendudes näiteks „kasutajate kogemuse” parandamisele digitaalse tehnoloogia abil.
 • Sünergia suurendamine muude vahenditega nagu raamprogramm „Loov Euroopa”, ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programm (COSME), Horisont 2020, the teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, Euroopa loomemajanduse liit, riiklikud ja piirkondlikud kultuuri- ja loomemajanduse programmid ja muud võimalikud rahastamisallikad