Kliimamuutustega kohanemine ja riskiennetamine

Euroopa piirkonnad seisavad üha enam silmitsi kliimamuutustest tulenevate erinevate mõjudega. 7% Euroopa Liidu elanikest elab üleujutusohtlikes piirkondades, ligikaudu 9% elab piirkondades, kus aastas on 120 põuapäeva. Kliimamuutustest tulenevate mõjude koostoime tekitab muret ELi kodanike elukvaliteedi pärast, kuid põhjustab teatavates ELi piirkondades ka konkreetsemaid sektoripõhiseid probleeme, näiteks turismis ja põllumajanduses.

Lisatööriistad

 

Ühtekuuluvuspoliitika etendab olulist rolli riskiennetamise osas tehtavate pingutuste toetamisel eesmärgiga kohanduda kliimamuutuste praeguste ja tulevaste mõjudega. See toetab kohandumismeetmeid, edendades ökosüsteemidel tuginevaid lähenemisviise, arendades välja uusi või mugandades juba olemasolevaid taristuid. Veelgi enam, see panustab katastroofiabi arendamisse piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ning teistesse riskitüüpidesse.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020