Teemad

ELi ühtekuuluvuspoliitika toetab mitme eri valdkonna projekte.

Ühtekuuluvuspoliitika rahastus aastateks 2014‒2020 keskendub üheteistkümnele temaatilisele eesmärgile.Neli nendest on Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) peamised prioriteedid.Ühtlasi rahastab EL paljude teiste valdkondade projekte ja toetab kõige vähem kaitstud piirkondi.

ERF-i temaatilised eesmärgid

Lugege lisa regionaalpoliitika tugirahastuse peamiste prioriteetite kohta:

Liikmesriigid ja piirkonnad peavad eraldama ERF-i rahastusest teatud osa vähemalt kahele järgmisele peamisele prioriteedile:

  • ERF-i rahatusest vähemalt 80% enamarenenud piirkondadele
  • ERF-i rahatusest vähemalt 60% üleminekupiirkondadele
  • ERF-i rahatusest vähemalt 50% vähemarenenud piirkondadele.

Muud temaatilised eesmärgid

Lisateave seitsme ülejäänud temaatilise eesmärgi rahastamise kohta:

Teised tegevusvaldkonnad

Ühtlasi toetatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastusega järgmiste valdkondade projekte, aidates nii kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele, et edendada nutikat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu:

Teatavate piirkondade ja kogukondade erivajadustega arvestamine

EL teeb erilisi pingutusi, et toetada teatavaid piirkondi või kogukondi: