Kavandamine ja rakendamine

Regionaalpoliitika puudutab kõigil tasemetel kõiki ELi osi, ELi-ülesest ja riiklikust tasemest Euroopa piirkondade ja kohalike kogukondadeni. See on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast, Euroopa Liidu strateegiast kõigi liikmesriikide ja piirkondade ühtse harmoonilise arengu edendamiseks ja toetamiseks. Poliitikat rakendatavad riiklikud ja piirkondlikud asutused koostöös Euroopa Komisjoniga.

Ühtekuuluvuspoliitika raamistiku periood kestab 7 aastat.

Poliitika rakendamise etapid on järgmised.

  • Poliitika eelarve ja selle kasutamise reeglid otsustavad Komisjoni ettepaneku põhjal ühiselt Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament.
  • Ühtekuuluvuspoliitika põhimõtted ja prioriteedid on välja sõelutud Komisjoni ja ELi riikide vahelises arutelus. Iga liikmesriik koostab partnerluslepingu mustandi, milles on välja toodud riigi strateegia ja pakutud programmide loend. Lisaks esitavad liikmesriigid programmid mustandid, mis hõlmavad kõiki liikmesriike ja/või piirkondi. Samuti pakutakse välja koostööprogrammid, milles osaleb mitu riiki.
  • Komisjon peab riigiasutustega läbirääkimisi partnerluslepingu ja iga programmi lõpliku sisu üle. Programmid esitlevad riigi ja/või piirkondade või kõnealuse koostööpiirkonna prioriteete. Rakenduskavade väljatöötamisel ja juhtimisel saavad osaleda nii töötajad, tööandjad kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonid.
  • Programmid viivad ellu liikmesriigid ja nende piirkonnad. See tähendab sadade tuhandete projektide valimist, jälgimist ja hindamist. Seda korraldavad iga riigi ja/või piirkonna korraldusasutused.
  • Komisjon eraldab vahendid (et riigid saaksid alustada oma programmidesse investeerimist).
  • Komisjon maksab igale riigile tõendatud kulud.
  • Komisjon jälgib iga programmi koos vastava riigiga.
  • Nii komisjon kui ka liikmesriigid esitavad programmiperioodi ajal aruandeid.