Kas ühtekuuluvuspoliitika hõlmab ka minu piirkonda?

Ühtekuuluvuspoliitikaga on hõlmatud kõik ELi piirkonnad. Siiski on enamik rahalisi vahendeid suunatud piirkondadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse: need on piirkonnad, kus SKP inimese kohta on vähem kui 75% Euroopa keskmisest.

Lisatööriistad

 

Kuidas on piirkonnad jaotatud? Ühtekuuluvuspoliitika puhul kasutatakse ELi NUTS-süsteemi, millega jaotatakse riigid rahvaarvu järgi kolme tasandi statistilisteks üksusteks (NUTSi piirkonnad). Praegu on EL jaotatud 276 2. tasandi piirkonnaks, mis kõik on hõlmatud ühtekuuluvuspoliitikaga.

Rahvaarvu üldised piirmäärad piirkondade jaotamisel NUTSi tasanditesse:

Tasand Minimaalne Maksimaalne
NUTSi 1. tasand 3 miljonit 7 miljonit.
NUTSi 2. tasand 800 000 3 miljonit
NUTSi 3. tasand 150 000 800 000

Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020

Õigusakti täistekst Eur-Lexis - Abikõlblikud piirkonnad


Eligibility 2014-2020

Kaart : Struktuurifondide 2014-2020 abikõlblikkuse pdf


Eligibility 2014-2020

Kaart : Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020 pdf