Kas ühtekuuluvuspoliitika hõlmab ka minu piirkonda?

Ühtekuuluvuspoliitikaga on hõlmatud kõik ELi piirkonnad. Siiski on enamik rahalisi vahendeid suunatud piirkondadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse: need on piirkonnad, kus SKP inimese kohta on vähem kui 75% Euroopa keskmisest.

Kuidas on piirkonnad jaotatud? Ühtekuuluvuspoliitika puhul kasutatakse ELi NUTS-süsteemi, millega jaotatakse riigid rahvaarvu järgi kolme tasandi statistilisteks üksusteks (NUTSi piirkonnad).

Rahvaarvu üldised piirmäärad piirkondade jaotamisel NUTSi tasanditesse:

Tasand Minimaalne Maksimaalne
NUTSi 1. tasand 3 miljonit 7 miljonit.
NUTSi 2. tasand 800 000 3 miljonit
NUTSi 3. tasand 150 000 800 000

Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020

Õigusakti täistekst Eur-Lexis - Abikõlblikud piirkonnad


Eligibility 2014-2020

Kaart : Struktuurifondide 2014-2020 abikõlblikkuse pdf


Eligibility 2014-2020

Kaart : Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020 pdf