Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Lisatööriistad

 

Uudised

  Nüüd saab alla laadida ajakirja Panorama kevadnumbri, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest kultuuri ja tööstuse ümberkujundamiseni.

  Avaldame eksklusiivse intervjuu volinik Corina Creţuga, milles heidame tagasipilgu möödunud neljale aastale ja vaatame, mida on ühtekuuluvuspoliitika abil selle aja jooksul saavutatud. Piirkondadest on seekord luubi all Loode-Rumeenia – tutvustame valitud projekte ning kommentaaridega esinevad Cluj-Napoca linnapea Emil Boc ja regionaalarengu agentuuri juht Marcel Ioan Boloş. Uurime ka hiljutise URBACTi aruande tulemusi selle kohta, kuidas linnavõimud saaksid soodustada soolise võrdõiguslikkuse saavutamist mitmetes valdkondades, ning selgitame välja, kuidas ELi saarte puhta energia algatus aitab saartel ise keskkonnasäästlikku elektrienergiat toota.

  Rubriigis „Oma sõnadega“ on juttu Tšehhimaast ja Poola Kujawy-Pomorze vojevoodkonnast, samuti kuuleme noorte kogemustest Youth4Regionsi meediaprogrammis. Lisaks anname põneva ülevaate sellest, mismoodi Eesti riigitelevisiooni saatesarjas ühtekuuluvuspoliitika eeliseid tutvustati.

  Uurime Interregi programmide inspireerivat mõju Lõuna-Korea koostööpüüdlustele naaberriikidega, analüüsime populismi ja euroskeptitsismi levikut ning kuhugi pole kadunud ka meie püsirubriigid rahastamisvahendite ja avatud andmete portaali näitajate teemal. Projektide rubriigis külastame Poolat, Itaaliat ja Madalmaid.

  Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

  Nüüd saab alla laadida ajakirja Panorama talvenumbri, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest kultuuri ja tööstuse ümberkujundamiseni.

  Avaloos annab eesistujariik Austria ülevaate oma meeskonna ettevalmistustest nõukogu läbirääkimisteks 2021.–2027. aasta õigusaktide paketi üle.  Intervjuus vestleme seekord Rheinland-Pfalzi liidumaa minister-presidendi Malu Dreyeri ja majandusministri dr Volker Wissingiga. Samuti uurime, mida on ELi fondid teinud Euroopa kultuuripärandi aasta heaks ja mismoodi abistatakse piirkondi, kus on käimas tööstuse ümberkujundamine. Lisaks tutvustame mõningaid projekte, mida toetatakse uuenduslike linnaarengumeetmete programmi „Urban Innovative Actions“ raames.

  Rubriigis „Oma sõnadega“ on kõne all Castilla-La Mancha, Soome ja Lõuna-Poola, samuti kuuleme noorte kogemustest programmis „Interreg Volunteer Youth“ ja Youth4Regionsi meediaprogrammis.

  Teeme juttu selle aasta Regiostarsi võitjatega, heidame pilgu tänavuse Euroopa piirkondade ja linnade nädala piltidele ning tutvustame üht-teist põnevat hiljuti avaldatud Eurostati 2018. aasta piirkondlikust aastaraamatust. Projektide rubriigis külastame Poolat, Taanit, Slovakkiat, Itaaliat ja Kreekat.

  Head lugemist!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Juba saab alla laadida ajakirja Panorama sügisnumbrit, milles on jutuks mitmesugused teemad linnaasjadest rahvusvahelise koostöö ja energiapoliitikani.

  Riikidest on seekord luubi all Leedu. Intervjuus selgitab rahandusminister Vilius Šapoka, kuidas Leedu on kasutanud ELi toetust oma riigi konkurentsivõime ja tootlikkuse parandamiseks, investeerides ettevõtluse arendamisse. Selle illustreerimiseks kirjeldatakse üksikasjalikult viit uut projekti. Rubriigis „Pildile tabatud“ uurime Saksamaal Rheinland-Pfalzi piirkonnas rahastatud projekte.

  Vaatame, kuidas ühtekuuluvuspoliitika toetab säästvat energiat ja vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonda, meie strateegilist partnerlust linnadega üle maailma rahvusvahelise linnade koostööprogrammi raames ning tutvustame hiljutise aruande tulemusi, mis puudutavad äritegevust Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Portugalis ja Slovakkias.

  Teeme teatavaks tänavuse foto- ja blogivõistluse EUinmyregion võitjad ja vaatame tagasi hiljuti lõpule jõudnud Road Tripi projektile, kohtudes Berliinis pärast seikluste lõppu kõigi kaheksa osalenud noorega. Projektide rubriigis külastame Gibraltarit, Rumeeniat ja Saksamaad.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

Rohkem uudiseid

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people