Piirkondade ja riikide vaheline koostöö

Euroopa territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalne koostöö on keskne ühise Euroopa ruumi loomisel ning nurgakiviks Euroopa integratsioonile. Sellel on selge Euroopa lisandväärtus: see aitab tagada, et piirid ei oleks tõkked, toob eurooplased üksteisele lähemale, aitab lahendada ühiseid probleeme, hõlbustab ideede ja varade jagamist ning julgustab strateegilist tööd ühiste eesmärkide suunas.

Makropiirkondlikud strateegiad

Makroregionaalne strateegia on Euroopa Nõukogu toel toimiv integreeritud raamistik, mida võivad teiste seas toetada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid eesmärgiga lahendada teatud geograafilise piirkonna ühiseid probleeme, millega seisavad silmitsi liikmesriigid ja muud samas geograafilises piirkonnas asuvad riigid, kes tänu sellele võidavad tugevamast koostööst majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamise nimel.

Seni on vastu võetud neli erinevaid poliitikavaldkondi hõlmavat ELi makropiirkondlikku strateegiat:

Kõikide vastuvõetud makropiirkondlike strateegiatega kaasneb ka tegevuskava, mida ajakohastatakse regulaarselt lähtuvalt tekkivatest vajadustest ja muutuvast kontekstist. Neli ELi makropiirkondlikku strateegiat puudutavad 19 liikmesriiki ja kaheksat kolmandat riiki.

Rahvusvaheline koostöö

Euroopa Liit jagab regionaalarengu protsessiga seotud kogemusi ELi mittekuuluvate riikidega.

Muud koostöö ja võrgustumise vormid