Lisatööriistad

 

#EUinmyregion

Osalege arutelus sotsiaalmeedias, kasutades teemaviidet #EUinmyregion.

Millega on tegemist?

Euroopa minu piirkonnas on ühiselt loodud teavitusalgatus, mille eesmärk on kajastada ELi piirkondlikke meetmeid kogu Euroopas. Koos partnerpiirkondade ja ELi rahastatud projektidega loome me vahendid ja võimalused kodanike kaasamiseks ja näitame, mis on nende lähikonnas tänu ELi ja piirkondade kaasrahastamisele korda saadetud.

Euroopa minu piirkonnas tähendab ka partnerlust mitme piirkonnaga, et korraldada piirkondlikke kampaaniaid, millel on kohaspetsiifiline suunitlus ja hõng. Kampaaniate raames pakutakse tegevusi ja üritusi populaarsetes paikades, mis on osa piirkondlikust identiteedist. Alates 2021. aastast kuni 2023. aastani toimub kuni 40 sellist kampaaniat kaheksas sihtriigis – Bulgaarias, Itaalias, Kreekas, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal ja Soomes.

Algatusega Euroopa minu piirkonnas pööratakse erilist tähelepanu koolidele. Algatuse EU in my school raames läbiviidava tegevusega loome kooliõpilastele meeldejäävaid kogemusi, muutes ELi meetmed piirkondadele käegakatsutavaks ja mänguliseks.

Avastage tuhandeid paiku ja algatusi teie lähikonnas ja kogu Euroopas!

*Partnerpiirkondade ja projekti haldajate jaoks


 

Kuidas see toimub?

Meie piirkondlikele partneritele tehakse kättesaadavaks hõlpsasti kasutatavaid vorme ja kohandatavaid formaate sisaldav töövahend, mida nad saavad kasutada oma teavitustegevuse osana.

Erimeetmeid ja -tegevusi, mis on suunatud laiale osalejaskonnale, sealhulgas koolidele, rakendatakse samuti koostöös partnerpiirkondade ja -projektidega. Meetmed on järgmised.

  • koolilastele meeldejäävate tegevuste ja ürituste korraldamine ja nende toimumisele kaasaaitamine
  • postkaardid logo ja muljetavaldavate projektifotodega;
  • piirkondlike partnerite kampaaniate toetamine sotsiaalmeedia platvormidel.

Sihtriikides* korraldame mitmeid piirkondlikke kampaaniaid, kus iga partnerpiirkonna puhul keskendutakse iseloomulikule teemale. Kampaaniad hõlmavad muu hulgas väliekraane, sotsiaalmeedias reklaamitavaid visuaale, tänavaturundustegevust ja partnerlust kohaliku meedia ja kohalike mõjutajatega.

*Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa ja Soome.