Panorama 74: VKEde rahastamine rohe- ja digiüleminekul COVID-19-järgselt

Lisatööriistad

 
18/11/2020

Elame praegu tormilisel ajal, mil peame toime tulema enneolematu tervisealase, sotsiaalse ja majanduskriisiga. See tabas raskelt väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Koos liikmesriikidega reageeris Euroopa Komisjon nendele uutele vajadustele väga paindlikult, kohandades ELi õigusakte ja hõlbustades Euroopa ettevõtete rahastamist, et aidata neil ellu jääda.

Selge, et taastumiseks ning tugeva ja kaasava majanduse saavutamiseks tuleb meil majandus kiiresti uuesti kasvama panna. Ilmselt peame ka saama tugevamaks, vastupanuvõimelisemaks ja kaasavamaks ühiskonnaks. Proovikiviks on see, kuidas kujundada majanduskasvu toetamiseks kohandatud praktilist ja finantstoetust rohe- ja digiülemineku kaksikeesmärgi kohaselt, et alustada uuesti kõigi ELi riikide lähenemist.

Eesmärk on investeerida ettevõtetesse, et aidata neil kasvada ja luua ühisväärtust. ELi fondide eesmärk on toetada ettevõtteid sotsiaalsetele probleemidele uuenduslike lahenduste rakendamisel, mis vastaksid ka jõukuse ja ärieesmärkidele.

Mõned ettevõtted on proovinud piiri eesmärkide ja kasumi vahel, et toimida õigesti ja samal ajal rajada äriline alus selle täideviimiseks. Sotsiaalset eesmärki võivad täita nii avaliku sektori kui ka eraettevõtted, saavutades samal ajal maksimaalse kasumi. Äriotsused mõjutavad töötajaid, kliente, tarnijaid, kogukonda ja keskkonda. Ettevõtjatel peab olema aktiivne roll rohe- ja digiüleminekul.

Ambitsioonid ja innovatsioon

Praegusel kriisiajal vajavad ettevõtjad veelgi enam turvalisust ning praktilist ja finantstoetust. Praegune olukord annab meile ka võimaluse ettevõtete tegutsemisviise ümber kujundada. ELi rahastamise eesmärk on ettevõtjaid motiveerida ja toetada, et nad rakendaksid veel ambitsioonikamaid muudatusi ja uuenduslikke ärimudeleid, mis annavad maksimaalset kasumit ja loovad ühisväärtust. Mis on siis parim vahend selle saavutamiseks – laenud või toetused?

Ühelt poolt annavad finantsinstrumendid, nagu laenud, garantiid ja aktsiakapital, võimaluse avaliku ja erasektori koostööks, sillutades teed sellele, et katalüüsida erakapitali tulemuslikke investeeringuid tegema. Finantsnõuded on ranged ja riigivõlad on COVID-19 kriisiga tegelemisel jõudnud rekordilisele tasemele. Avaliku sektori rahast ei pruugi piisata. ELi fondide finantsinstrumendid võivad käivitada erainvesteeringuid investoritega riski jagamise tulemusel, et suurendada ettevõtete rahastamist.

Teisalt on VKEd raskemalt kannatada saanud. ELi toetused võivad pakkuda vajalikku toetust taastumisele ja uute ärimudelite rakendamisele sellisel ebakindlal ajal.

Kui need kaks poolt kokku panna, võime luua uusi võimalusi. Finantsinstrumentide ja toetuste kombineerimisel on võimalik rakendada mõlema vahendi eeliseid ja sellest võib saada väga tulemuslik rohe- ja digiülemineku rahastamismehhanism.

Majanduskasvu saavutamine

Ettevõtjad võivad sellist praktilist toetust vajada ka siis, kui nad kohandavad ärimudeleid head tehes edu saavutamisele. Nõustamine, abistamine ja suutlikkuse suurendamine on edukate rahastamisvahendite otsustava tähtsusega osad, et veelgi suurendada rahastamise tõhusust ja tulemuslikkust.

Toetustega ühendades saavad need rahastamisvahendid pakkuda kohandatud praktilist ja finantstoetust taastumise ja kasvu saavutamiseks rohe- ja digiülemineku kaksikeesmärkide kohaselt. Eesmärgile pühendunud ettevõtjad on peamised panustajad majandusse, mis töötab inimeste heaks ning pakub töökohti, majanduskasvu ja investeeringuid.

Kujundades ümber ettevõtete toimimisviisi, saame aidata lahendada meie aja suuri probleeme. Meil on suutlikkus, tehnoloogia ja ressursid tugeva ja vastupanuvõimelise ühiskonna rajamiseks ning sealjuures majanduskasvu saavutamiseks.

Katerina Fortun, Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi poliitikaanalüütik

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Uudised