Uuring „Elukvaliteet Euroopa linnades” heidab valgust inimeste rahulolule oma linnaga

Lisatööriistad

 
29/01/2016

Euroopa Komisjon avaldas täna viienda Eurobaromeetri kiiruuringu „Elukvaliteet Euroopa linnades” tulemused. Uuring viidi läbi kokku 79 Euroopa linnas kõikides ELi liikmesriikides ning Islandil, Norras, Šveitsis ja Türgis. Mitmel linnaelu teemal küsitleti rohkem kui 40 000 inimest.

Uuring keskendub konkreetselt elukvaliteedile, näidates, kui rahul on inimesed linnaelu eri aspektidega, nagu tööhõivevõimalused, välismaalaste kohalolek, ühistransport ja linnade reostus. Ühe peamise tulemusena näitab uuring, et üldiselt on eurooplased oma elukohaks oleva linnaga väga rahul: kõikides linnades (välja arvatud kuus linna) ütleb vähemalt 80% vastanutest, et on selles linnas elamisega rahul. Mõned tulemused on eelmiste aastatega võrreldes muutunud positiivsemaks: näiteks Budapestis ja Krakówis on oma linna ühistransporti positiivselt hinnanud vastajate hulk kasvanud 2012. aastaga võrreldes 20%. Samuti näitab uuring, millised valdkonnad nõuavad erilist tähelepanu: enamik inimesi peab oma linnas kõige olulisemaks teemaks tervishoiuteenuseid, töötust ja haridust.

2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika raames investeeritakse linnadesse suuri summasid, kusjuures linnavõimud saavad kasutada 15 miljardit eurot vahetult linnade säästva arengu jaoks. Uuring võimaldab linnadel võrrelda end omavahel 30 kriteeriumi põhjal sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ja keskkonna valdkonnas. See peaks innustama sidusrühmi ja otsustajaid käsitlema linnade säästvat arengut terviklikult.                           

Lisateave

XX

Uudised

Seotud teemad

Urban development