Avaldatud toetused ja pakkumised – regionaalpoliitika peadirektoraat

Sellelt veebilehelt leiate kõik dokumendid, mis on seotud regionaalpoliitika peadirektoraadi väljastatud pakkumis- ja konkursikutsetega, asjakohase aastase tööprogrammiga ja rahastamisotsustega.

Huvitatud isikutel tuleks veebilehe ja avaldatud dokumentidega regulaarselt tutvuda.