Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika: investeering linnadesse ja piirkondadesse

Lisatööriistad

 
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika: investeering linnadesse ja piirkondadesse

03:34 minutes / mp4

Laadi alla

EL investeerib igal aastal töökohtade loomisse ja majanduskasvu saavutamisse miljoneid eurosid, eesmärgiga aidata vähendada piirkondadevahelisi sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi. Selles lühivideos näidatakse, kuidas ELi investeeringud võivad piirkonnas majanduskasvu edendades inimeste igapäevaelu paremaks muuta. 

Viimase viie aastaga on ELi ühtekuuluvuspoliitika raames loodud üle 600 000 töökoha ja investeeritud igal aastal kuni 15 miljoni inimese kutsealasesse koolitusse, et parandada nende tööväljavaateid. Kaasrahastatud on 25 000 km teede ja 1800 km raudteede ehitamist; tagatud 3 miljoni inimese varustamine puhta joogiveega, investeeritud 200 000 väikesesse ja keskmise suurusega ettevõttesse ning 61 000 teadusprojekti. Need arvud kasvavad sedamööda, kuidas viimase viie aasta jooksul alustatud projektid vilja kandma hakkavad. 

See kõik on saanud teoks tänu Euroopa Regionaalarengu Fondile, Ühtekuuluvusfondile ja Euroopa Sotsiaalfondile, mis moodustavad kokku enam kui kolmandiku ELi üldeelarvest.

Kuupäev: 16/07/2014

Keeled Lithuanian Swedish Dutch French Estonian Spanish Italian Romanian Portuguese Latvian Greek English German Bulgarian Danish Maltese Polish Hungarian Czech Finnish Croatian Slovenian Slovak

Subtiitrid english

Kestus 03:34 minutes / mp4

Lisainfo

The EU's main investment policy

Videod