takistuste ületamine piirialadel - avaliku veebiarutelu koondaruanne

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 04/04/2016

2015. aasta septembris algatas komisjonpiirialade läbivaatamise, uurimaks, milliste takistustega piirialade elanikud jätkuvalt silmitsi seisavad. Osa sellest moodustas kogu ELi hõlmav avalik konsultatsioon, mille tulemused täna avalikustati.

Lisaks siiani püsivate piiriüleste takistuste mainimisele paluti vastajatel pakkuda välja ka mõtteid, kuidas neid takistusi ületada; nende soovitused on koondatud sellesse aruandesse.

Välja toodi viis peamist takistust.

  1. Õiguslikud ja halduslikud takistused (kvalifikatsiooni mittetunnustamine, sotsiaalkindlustus‑, pensioni- ja maksusüsteemi erinevused)
  2. Keelebarjäär
  3. Raskendatud füüsiline juurdepääs (puudulik taristu ja integreeritud ühistranspordisüsteemi puudumine)
  4. Avaliku sektori asutuste puudulik koostöö piiriülestes küsimustes
  5. Majanduslik ebavõrdsus (tööturu- ja palgaerinevused, ebasümmeetrilise liikumise teke).

2014.–2020. aastal investeeritakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest piiriülese koostöö edendamisse enam kui kümme miljardit eurot.

More information :

Cross-Border Review

Publications