Viies aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta - Investeerides Euroopa tulevikku

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Viies aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta võetakse vastu lähiajaloo kõige raskema finants- ja majanduskriisi järelmõjude perioodil. EL ja liikmesriigid reageerisid sellele kriisile meetmete rakendamisega, mille eesmärgiks oli tagada ettevõtete tegevuse jätkumine ja töökohtade säilimine ning stimuleerida nõudlust ja suurendada avaliku sektori investeeringuid.

Seejärel tekkis mitme riigi valitsusel tulude vähenemise ja sotsiaalabi ja stimuleerivate meetmete kulutuste suurenemise tulemusena raskusi võlgade refinantseerimisega. Suure eelarvepuudujäägi ja finantsturgude surve tingimustes rakendab enamik ELi riikide valitsustest meetmeid eelarve konsolideerimiseks.

Sellises olukorras on EL vastu võtnud uue pikaajalise taastumise abitsioonika strateegia Euroopa 2020. Selle põhieesmärk on arukas, kaasav ja jätkusuutlik kasv. Strateegia Euroopa 2020 rõhuasetus on veelgi rohkem kui selle eelkäija Lissaboni strateegia puhul innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse kaasamise vajalikkusel ning vajadusel reageerida selle eesmärgi saavutamiseks tugevalt keskkonnaprobleemidele ja kliimamuutusele.

Publications