Panorama 71: Portugali tegevuskava seab esikohale majanduskasvu ja kestlikkuse

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 10/01/2020

Nüüd saab alla laadida ajakirja Panorama talvenumbri, mille tähelepanu keskpunktis on Portugal.

Vestleme ühe rakenduskava esindajatega ja kuulame korraldusasutuse ülevaadet sellest, kuidas Portugal loob majanduskasvu ning samal ajal muudab oma majandust keskkonnasäästlikumaks ja tegeleb kliimamuutusega. Jutu ilmestamiseks heidame pilgu uuenduslike projektide valikule.

Tutvustame ka põhijäreldusi äsja avaldatud strateegiaaruandest, milles antakse üksikasjalikku ja uuendatud teavet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta programmide rakendamise kohta 2018. aasta lõpu seisuga liikmesriikide eduaruannete põhjal. Vaatleme üksikasjalikult ka Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) kaudu rahastatud piiriüleste koostööprogrammide hulka kuuluvaid projekte ning hiljutise fi-compass Showcase 2019 projekte, mida toetati Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamisvahenditest.

Fotolehekülgedel meenutame 2019. aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädalat, mis oli mitmes mõttes senistest kõige populaarsem ja edukam, ning tutvustame kahte kaarti, mis kujutavad Euroopa juurdepääsetavust maanteede kaudu.

Rubriigis „Oma sõnadega“ anname sõna kirjasaatjatele Lissabonist ja Tejo orust ning META rühm räägib võimalustest, mida pakuvad omakapitalil põhinevad rahastamisvahendid. Kuuleme ka noorte kogemustest Youth4regionsi meediaprogrammis. Projektide rubriigis külastame Tšehhimaad, Hispaaniat, Ungarit, Prantsusmaad ja Belgiat.

Publications