Panorama 61: Ühtekuuluvuspoliitika vaatab tulevikku

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/06/2017

Ajakirja Panorama uusima numbri näol on tegemist eriväljaandega, mis on pühendatud arutelule 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika üle. 26.–27. juunil Brüsselis toimuv ühtekuuluvusfoorum on oluline verstapost selles protsessis. Ühtekuuluvuspoliitika peab tegelema keerulise probleemiga, kuidas muuta Euroopa majandus kaasavamaks, konkurentsivõimelisemaks ja vastupidavamaks, ning andma vastuse Euroopa tulevikku käsitlevas valges raamatus esitatud küsimustele, mis puudutavad ELi poliitika lisandväärtust, subsidiaarsust ning lubaduste ja nende täitmise vahelist lõhet. Meie ajakiri andis sõna ELi institutsioonide, riikide valitsuste, piirkondlike ametiasutuste, eri ühenduste ning ülikoolide esindajatele, et püüda teada saada, milliseid tundeid selle ELi peamise poliitikavaldkonna tulevik inimestes tekitab. 

Sellega seoses mainitakse korduvalt aruka spetsialiseerumise strateegiaid: paljud rõhutavad nende strateegiate tähtsust ja soovivad näha käsituse edasiarendamist. Avaldame ka viimase Eurobaromeetri uuringu peamised järeldused selle kohta, kui teadlikud on kodanikud regionaalpoliitikast ja mida nad sellest arvavad, heidame pilgu peagi avaldatava seitsmenda ühtekuuluvusaruande andmetele SKP kohta ning rõõmustame selle aasta piirkondade ja linnade Euroopa nädala teemade üle. Lõpetuseks kuulame, mida on öelda Euroopa solidaarsuskorpuses töötavatel noortel vabatahtlikel.

Publications