Panorama 60 : Bulgaaria ja Rumeenia tähistavad 10 aastat Euroopa Liidus

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 31/03/2017

2017. aasta esimeses numbris räägime topeltpõhjusest tähistada – Bulgaaria ja Rumeenia ELiga ühinemisest on möödas kümme aastat ja selle ajaga on väga palju muutunud. Panorama uurib lähemalt, mida head on liitu kuulumine nendele riikidele ja nende kodanikele toonud. Põhjalikum artikkel on pühendatud tohutu potentsiaaliga Lääne-Kreekale, mida toetatakse ühtekuuluvuspoliitika kaudu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia alusel.

Hiljuti koostatud aruandest ilmnes, et riigid peavad tegema koostööd, et lahendada ülemaailmseid probleeme, mis ei tunnista mingeid piire. Neli makropiirkondlikku strateegiat annavad kohapeal käegakatsutavaid tulemusi, aidates nii ELi liikmesriikidel kui ka ELi mittekuuluvatel riikidel ühendada jõud neid kõiki puudutavatel teemadel.

Intervjuus ELi eesistumisperioodi ja ELi vahendite eest vastutava Malta parlamendisekretäri dr Ian Borgiga uurime, kuidas tuleb Malta toime 2017. aastal ELi eesistujariigiks olemisega ja ühtekuuluvuspoliitika alusel saadava toetuse kasutamisega.

Teises artiklis räägitakse suurprojektide uuest sujuvamast hindamisest ja antakse üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Poola kasutab maksimaalselt ära ELi rahastamise kaudu avanevaid investeerimisvõimalusi.

Rubriigis „Oma sõnadega” anname sõna Taani, Eesti ja Läti piirkonna kirjasaatjatele ning pildigaleriis on Belgia kolme piirkonna projektid läbi kaamerasilma.

Publications