Panorama 52: Aitame ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/04/2015

Panorama kevadnumber on nüüd internetis inglise keeles saadaval. Selle numbri põhiteema on komisjoni arukama investeerimise ja poliitika efektiivsema elluviimise kava. Esimeses artiklis kirjeldatakse uut ühtekuuluvuspoliitika parema elluviimise töörühma, mille eesmärk on abistada keskmisest madalama kasutusmääraga riike, teises aga käsitletakse nõustamisteenuse Fi-Compass loomist ning selle seost president Junckeri investeerimiskavaga. Lisaks jätkame artikliteseeriat eri riikide rakenduskavade edenemisest, pöörates seekord pilgu Sloveeniale ja Saksamaale ning Prantsusmaa ja Poola teatud piirkondadele.

Kajastamist leiab ka ELi investeerimistegevus mujal maailmas, alates koostööst Ladina-Ameerika riikidega kuni otsesema osalemiseni ELi äärepoolseimates piirkondes volinik Creţu hiljutise Guadeloupe-visiidi näitel.

Sel kevadel täitub 40 aastat ERFi loomisest – meenutame fondi ajalugu ning anname sõna komisjoni endisele regionaalpoliitika pressiesindajale.

Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid üle kogu ELi.

Publications