Panorama 48: Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 - Arengu hoogustumine

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 14/02/2014

Ajakirja Panorama talvine väljaanne on võtnud vaatluse alla reformitud ühtekuuluvuspoliitika ajavahemikul 2014–2020 ja analüüsib põhjalikult, mida see tähendab kõigi sidusrühmade jaoks. Eksklusiivses intervjuus annab Euroopa Komisjoni president Barroso ülevaate sellest, kuidas reformitud ühtekuuluvuspoliitika aitab luua töökohti ning saavutada majanduskasvu ja Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke.

Laiendatud rubriigis „Oma sõnadega”, kus liikmesriikide, piirkondade ja ühenduste esindajad kogu Euroopast räägivad, milliseid mõtteid reform neil tekitab ja millised on lootused uuele rahastamisperioodile, annavad oma panuse debatti ka meie lugejad.

Mujal teemakäsitluses toome välja reformi põhipunktid ja prioriteetsed teemad, kirjeldame eelarve kinnitamise protsessi Euroopa Parlamendi vaatenurgast, anname teavet selle kohta, kuidas rahastamist taotleda ning ülevaate kommunikatsioonistrateegiatest ja kohustustest. Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid kogu EList.

Publications