Panorama 44 - Arukas spetsialiseerumine - Euroopa regioonide tulevase majanduskasvu alus

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2012

Panorama ajakirja 2012. aasta talveväljaanne pealkirjaga „Arukas spetsialiseerumine” on nüüd veebis saadaval. Kesksel kohal on kuueleheküljeline ülevaade aruka spetsialiseerumise strateegiatest kui piirkondlikku majanduskasvu soodustavatest teguritest ning analüüsitakse aruka spetsialiseerumise määratlusi ja võimalusi, S3-platvormi tuge ning 2012. aasta septembris Baris toimunud Euroopa Komisjoni töötoa aruandeid, mis aitasid Itaalia piirkondadel kõnealuste strateegiate 2014.–2020. aasta programmiperioodil kasutamiseks ette valmistuda.

Teine oluline teema on eksklusiivintervjuu Poola regionaalarengu ministri Elżbieta Bieńkowskaga, kes kirjeldab Poola edusamme alates ühinemisest 2004. aastal seoses taristu arendamise, töökohtade loomise ja SKP suurendamisega. Ühtlasi suunab ta pilgu tulevikku ja ennustab järgmisel programmiperioodil suuremaid investeeringuid teadusuuringutesse ja uuendusse, säästvasse energiasse ning transpordilahendustesse.

Peale selle analüüsitakse uusimat Eurobarometeri uuringut „A view from the regions” (Piirkondade vaatepunkt), milles kajastuvad mõned üllatavalt positiivsed tulemused seoses elukvaliteedi ja tulevikuväljavaadetega, lisaks esitletakse fotovõistluse „Euroopa minu piirkonnas” võitjaid koos mõne lahtitõmmatava mosaiikpostriga paljude esitatud tööde hulgast.

Saadaval on ka eelvaade konkursist Regiostars 2014 ning valik edukate projektide lühikirjeldusi piirkondadest üle EL-i.

Publications