Panorama 42 - Koostöö ühtekuuluvuspoliitika raames - Selle aluspõhimõtte rakendamise tõhustamine

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

ELi struktuurifondide eduka kasutamise keskmes on partnerlus kohalike osapooltega mitmel tasandil programmide koostamisel, rakendamisel ja hindamisel. Maksimaalse mõju saavutamiseks ja ELi vahendite kõige tõhusamaks kasutamiseks tuleb efektiivselt rakendada ja ühendada eri partnerite kogemused.

Publications