Panorama 36 - Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamine - Viies aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2010

Tänu Euroopa 2020. aasta strateegiale on Euroopa Liidul nüüd pikaajaline sotsiaalse turumajanduse visioon. 2010. aasta juunis vastuvõetud strateegia eesmärk on aidata Euroopal järgmise kümne aasta jooksul saada edukalt üle majanduskriisist ning ühtlasi tagada liikmesriikide asumine jätkusuutliku majanduskasvu teele, mille tulemusena saavutatakse eelseisvatel aastatel jõukus ja sotsiaalne edasiminek.

Publications